Форум

ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Якість виконання технологічного процесу обробітку ґрунту на різних агрофонах Багатофункціональний культиватор TallAr-2,8Н Виробник – ПП «ВФ ПОЛІМАШПРОЕКТ» вул. Павліченко, будинок 37, приміщення 46, м. Біла Церква, Київська обл., 09100. E-mail: pmpua@ukr.net Багатофункціональний культиватор TallAr-2,8Н призначений для поверхневого обробітку ґрунту на глибину 4-12 см з одночасним його подрібненням, підрізанням кореневої системи бур’янів, кришінням, вирівнюванням і прикочуванням поверхні поля, а також для створення насіннєвого ложе під сівбу сільськогосподарських культур. Технічні параметри: робоча ширина – 3,1 м; кількість культиваторних лап – 13 шт.; кількість рядів лап – 3; відстань між лапами в одному ряду – 60 см; відстань між рядами лап – 50 см; ширина лап – 280 мм. Особливості конструкції: тип стійки – криволінійна із профілю квадратного перерізу 30х30 мм з защемленим двохвитковим кільцевим демпфером; тип котка – барабанно-штабовий змінної інтенсивності впливу на грунт при розвертанні в горизонтальній площині; відстань виносу котка – регульована, двохпозиційна Агрегатування: трактор…

Read more

Альтернатива традиційній технології обробітку ґрунту: Глибокорозпушувач T-allAr-2,7 (ПП ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ») Шустік Л.П., канд. техн. наук Нілова Н.П., старший науковий співробітник Степченко С.В., старший науковий співробітник Погоріла З.П., провідний економіст, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) Традиційний, або класичний метод ведення землеробства – це процес механічного втручання в структуру ґрунту з метою його підготовки до сівби, створення оптимальних умов для проростання насіння і розвитку сходів, боротьби з бур’янами, шкідниками та збудниками хвороб, покращення водообміну й аерації для забезпечення життєдіяльності культурних рослин. Головною особливістю даного методу є оранка чи глибоке рихлення. Тому на початку XX ст. відвальний обробіток широко застосовувався майже в усіх розвинутих країнах світу, в тому числі й в Україні. Статистика свідчить, що в Україні 80 % сільськогосподарських земель оброблялися за традиційною технологією. Але повсюдне інтенсивне застосування оранки швидко призвело до грубого порушення природної рівноваги, зниження родючості і деградації ґрунтів. Разом з перевагами даної технології відмічені суттєві недоліки: висока енергомісткість основного обробітку;…

Read more

Нове в вітчизняному машинобудуванні. Дискові агрегати типу T–allAr виробництва ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ».  Шустік Л.П., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Степченко С.В., старший науковий співробітник, Нілова Н.П., старший науковий співробітник, Погоріла З.П., провідний економіст.   Обробіток ґрунту – це механічна дія на грунт робочими органами ґрунтообробних машин і знарядь, щоб оптимізувати грунтові умови для вирощування культур. Він є  однією з найважливіших складових в системі агротехнічних заходів у виробництві продукції рослинництва. На його виконання припадає близько 25 % трудових та 40 % енергетичних затрат від загальних затрат на вирощування і збирання сільськогосподарських культур (1). Тому вибір технології вирощування і комплексу ґрунтообробних знарядь має значний вплив на трудові та енергетичні затрати і взагалі на показники економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Як правило, цей вибір залежить від ряду чинників, головними з яких є: ґрунтово-кліматична зона, наявний машинно-тракторний парк, фінансова спроможність господарств доступу до нової техніки, закладені в техніку техніко-технологічні можливості, тип та…

Read more

3/3